06
luty
pkmd_wyskowce_II_mistrzostwa

Kraków 2008 II Polskie Mistrzostwa Dyskowców

Dwa lata przygotowań i mrówczej pracy licznej rzeszy członków Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców, wsparcie sponsorów, a potem cztery dni i już jest po największej, najbardziej znanej na świecie polskiej imprezie akwarystycznej, połączonej z prezentacjami możliwości produkcyjnych wybranych firm.
Wraz z nim przeszedł do historii INTERNATIONAL DISCUS CHAMPIONSHIP oraz II POLSKIE MISTRZOSTWA DYSKOWCÓW, trwające od 5 do 8 czerwca 2008 roku. Był to jednak wysiłek ze wszech  miar potrzebny i uzasadniony. Głównym celem przedsięwzięcia było z jednej strony propagowanie polskiej akwarystyki,a z drugiej pokazanie możliwości i prężności polskiego przemysłu zoologicznego. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z różnego rodzaju ekspozycjami, adresowanymi głównie do akwarystów i terrarystów. Założenie to zdołano zrealizować całkowicie. Nad upowszech nieniem opisywanej imprezy czuwali patroni medialni ZOOFESTIWALU: TVP Kraków, Radio Kraków – Małopolska, miesięczniki tematyczne: Nasze Akwarium, Magazyn Akwarium, Pet Market, Fauna i Flora, Rynek Zoologiczny, a także Dziennik Polski, Echo Miasta, Jurajska Izba Gospodarcza oraz internetowe portale Magiczny Kraków i Interia. W tym miejscu warto jednak szczególnie podkreślić rolę, jaką spełnili główni sponsorzy imprezy, czyli firmy: AQUAEL, TROPICAL, AQUA SZUT, DIVERSA i MHK.

Dla wszystkich  jest  oczywiste, że bez ich  olbrzymiego wsparcia i zrozumienia, jak ważną rolę spełnia w świecie akwarystycznym krakowski Zoofestiwal, tak wielka impreza nigdy by się nie odbyła. Szczególną atmosferę zapewnili licznie przybyli wystawcy zaprezentowani w katalogu Zoofestiwalu, a także opiekunowie zwierząt prezentowanych  w akwariach  i terrariach . Bez ich  pracy i często bezinteresownego zaangażowania, impreza nie miałaby szansy wypaść tak wspaniale, jak wypadła. Dla akwarystów szczególnie ważnym wydarzeniem były II POLSKIE MISTRZOSTWA DYSKOWCÓW i INTERNATIONAL DISCUS CHAMPIONSHIP z udziałem akwarystów zagranicznych . Tym razem w Krakowie prócz polskich  akwarystów zrzeszonych  w pkmd lub nienależących  do tej organizacji pojawili się akwaryści z AUSTRII, CZECH, FRANCJI, MALEZJI, NIEMIEC, SŁOWACJI, SINGAPURU i WŁOCH. Wyłonienie zwycięzców i całości klasyfikacji generalnej stało się możliwe dzięki ofiarnej pracy międzynarodowej ekipy sędziowskiej, w skład której weszli: ANDRZEJ SIENIAWSKI — przewodniczący, członkowie: HEIKO BLEHER, WOJCIECH GRZEGORZYCA, BEATA JARKA, MAREK MARCINKIEWICZ, DR SUN SEE SENG, DOUGALL STEWART, JAFFREY TAN, IZABELA WILK oraz sędzia rezerwowy ZBIGNIEW HUDOBSKI. Zarówno sędziów zagranicznych , jak i członków polskiej ekipy sędziowskiej, większości akwarystów zainteresowanych pielęgnowaniem dyskowców i innych ryb z wód Ameryki Południowej bliżej przedstawiać nie trzeba.
Zaproszony przez firmę TROPICAL HEIKO BLEHER miał dwa bardzo ciekawe wystąpienia, a przybyły z Anglii DOUGALL STEWART niezwykle ciekawie opowiadał o angielskiej akwarystyce. Ostateczne wyniki Mistrzost w zawsze wzbudzają najwięcej emocji. W takich wypadkach radość zwycięzców miesza się z goryczą przegranych . Uważam jednak, że trudno mówić o przegranych . O miejscach od 1. do 5. decydowały niejednokrotnie minimalne różnice punktowe. Oceniający ryby
specjaliści podkreślali też, że poziom Mistrzostw Polski był nadspodziewanie wysoki i w zasadzie jedynie kilka ryb odbiegało od światowych standardów.

Wyniki II Mistrzostw Dyskowców

Uczestniczący w Mistrzostwach  Polski Dyskowców akwaryści nie powinni być zawiedzeni. Na zwycięzców w klasyfi kacji generalnej czekały specjalne puchary, medale, dyplomy i nagrody pieniężne. W klasie dyskowców dzikich , miejsca 1—3 premiowane były puch arami, medalami i dyplomami, podobnie jak pierwsze trzy miejsca w klasie dyskowców hodowlanych . Zmieniła się też przy tym zasada nagradzania hodowców, których  dyskowce zajęły pierwsze trzy miejsca w poszczególnych  grupach  barwnych . Otrzymali oni tym razem specjalne puchary, medale i dyplomy. Pozostali uczestnicy mistrzost w, którzy tym razem nie odnieśli znaczących  sukcesów, otrzymali okolicznościowe medale i dyplomy. Wszystkie omówione nagrody, łącznie z pieniężnymi w wysokości 2000, 1000 i 500 zł za zajęcie trzech  pierwszych  miejsc w klasyfikacji generalnej (a także upominki w postaci pokarmów), dla zwycięskich  akwarystów i tych , którzy zajęli w poszczególnych  grupach  barwnych  4. lub 5. miejsce, ufundowała firma TROPICAL. Nagrody pieniężne podczas uroczystej gali osobiście wręczył zwycięzcom właściciel firmy TROPICAL — TADEUSZ OGRODNIK. Ostatni sponsor główny — firma MHK — zatroszczyła się o wykonanie większości materiałów poligrafi cznych  związanych  z imprezą, a także przekazała upominki w postaci swych  wyrobów zwycięskim akwarystom i tym, którzy zajęli w poszczególnych  grupach  barwnych  4. lub 5. miejsce.
Nagrody przekazały także firmy ZOOLEK i KATRINEX, które nie będąc co prawda sponsorami, zawsze wymiernie wspierają poczynania Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców. W tej sytuacji nietrudno policzyć, że łączna wartość nagród na omawianych  Mistrzostwach  przekroczyła kwotę 20 000 zł, a koszt całej imprezy zamknął się sumą około 80 000 zł. Jak na możliwości polskiej akwarystyki jest  to niebagatelna kwota i dodatkowo obrazuje ogrom przedsięwzięcia
i ofiarność sponsorów. Takiego ciężaru finansowego nie jest  w s anie udźwignąć żaden klub akwarystyczny w Polsce, dlatego też pomoc sponsorów okazała się w tym wypadku bezcenna. Mistrzos wom towarzyszyło także szereg różnego wydarzeń, które mogą mieć w przyszłości wpływ na polską akwarystykę — choćby podpisanie umów o ws ółpracy pomiędzy Polskim Klubem Miłośników Dyskowców a delegacją klubu z Singapuru. DR SUN wielokrotnie w czasie rozmów podkreślał wysoki poziom polskich  mis rzost w oraz wskazywał na jakość zaprezentowanych  dyskowców. W czasie długiego lotu do Singapuru musiał dokonać wielu przemyśleń, ponieważ po powrocie do domu wystosował do pkmd list , w którym zobowiązał się, iż skontaktuje członków Klubu z najlepszymi hodowcami azjatyckimi w celu udostępnienia polskim akwarystom najlepszego materiału genetycznego, jakim dysponują. Będzie to też pierwszy krok wprowadzenia w życie zapisów podpisanego międzynarodowego porozumienia.

Andrzej Sieniawski

. voi vittu, kaveri voitti nettipelistä äsken 4000e | Sana vapaa | Meidän Perhe – Netticasino