12
grudzień

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PKMD – BEŁCHATÓW 2023

W dniach 8-10 grudnia w kompleksie hotelowym w Bełchatowie odbyło się spotkanie Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców.
W ramach spotkania 9 grudnia odbyło się Walne Zebranie członków PKMD, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności ostatniej kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Wręczone zostały również brązowe odznaki członkom PKMD za prace na rzecz klubu. Uhonorowani zostali: Janusz Pieniący, Dariusz Witczak oraz Mariusz Mazurowski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wręczył Patent Sędziowski Alicji Kowalczyk.

 

Jednak głównym punktem Walnego Zebrania członków PKMD były wybory, które przeprowadzone zostały w sposób zgodny z procedurami statutowymi. Prowadzącym wybory był Andrzej Sieniawski i komisja skrutacyjna, w której skład wchodzili Beata Jarka- Sieniawska, Bogdan Mosór i Kazimierz Kraćkowski. Członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość oddania swojego głosu w wyznaczonym terminie. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i poufności głosowania było niezwykle istotne w procesie demokratycznym, co stanowiło pozytywny aspekt tych wyborów.

W wyniku głosowania na kolejną kadencję do Zarządu zostali wybrani:

1. Prezes – Marek Widór
2. Wiceprezes – Krzysztof Kluczka
3. Skarbnik – Mirosław Żak
4. Członek Zarządu – Tomasz Uler
5. Członek Zarządu – Marek Marcinkiewicz
6. Sekretarz – Marcin Wilk

 

a do Komisji Rewizyjnej:

1. Bogdan Mosór – Przewodniczący
2. Krzysztof Gajoszek – Zastępca Przewodniczącego
3. Ewa Witczak – członek KR
4. Janusz Pieniący – członek KR
5. Izabela Wilk – sekretarz.

 

Wybory przebiegły sprawnie i w przyjaznej atmosferze, a na zakończenie Walnego Zebrania Członków PKMD każdy uczestnik otrzymał Rocznik PKMD oraz kalendarz.

 

 

Dzień zakończył się uroczystą kolacją w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Podsumowując, zebranie członków Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców było udanym i inspirującym wydarzeniem. Profesjonalna organizacja oraz przyjazna atmosfera zapewniły wszystkim uczestnikom wiele satysfakcji. Jestem pewien, że wszyscy miłośnicy Dyskowców wyjechali z tego spotkania z nową motywacją do dalszej pracy na rzecz tej pasji w szeregach Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców.