27
styczeń
zjazd 2004
« z 2 »

 

Wrocław 2004. Zjazd założycielski PKMD

22 maja 2004 roku, odbyło się w Krakowie pierwsze robocze spotkanie akwarystów zainteresowanych  pielęgnacją dyskowców i innych  ryb z wód Ameryki Południowej, którzy od roku korespondowali ze sobą za pośrednictwem Internetu.
Impulsem do tego wieczornego spotkania stało się sympozjum akwarystyczne zorganizowane przez krakowskich  akwarystów, a także wizyta TAKASHI AMANO.
Głównym celem spotkania była wymiana poglądów pozwalająca na opracowanie wstępnej strategii działania. Zebrani ustalili jak winien przyszłościowo wyglądać Klub i co należy robić, by ten cel osiągnąć. Wybrano też tymczasowe kierownictwo, odpowiedzialne za tok dalszych  działań.
więcej…