27
styczeń
zjazd 2004
« z 2 »

 

Wrocław 2004. Zjazd założycielski PKMD

22 maja 2004 roku, odbyło się w Krakowie pierwsze robocze spotkanie akwarystów zainteresowanych  pielęgnacją dyskowców i innych  ryb z wód Ameryki Południowej, którzy od roku korespondowali ze sobą za pośrednictwem Internetu.
Impulsem do tego wieczornego spotkania stało się sympozjum akwarystyczne zorganizowane przez krakowskich  akwarystów, a także wizyta TAKASHI AMANO.
Głównym celem spotkania była wymiana poglądów pozwalająca na opracowanie wstępnej strategii działania. Zebrani ustalili jak winien przyszłościowo wyglądać Klub i co należy robić, by ten cel osiągnąć. Wybrano też tymczasowe kierownictwo, odpowiedzialne za tok dalszych  działań.

Zjazd założycielski PKMD odbył się 11 września, w trakcie III Targów i Wystawy Zoologiczno–Botanicznej Inter Zoo–Botanica 2004, zorganizowanej w Hali Ludowej we Wrocławiu. W Zjeździe wzięło udział łącznie 27 członków założycieli, zamieszkałych  w różnych  rejonach  naszego kraju. W czasie obrad uchwalono Statut PKMD, oraz wybrano władze organizacji. Zebrani podkreślili, że powołany do życia w czasie krakowskiego sp otkania Zarząd Tymczasowy, dobrze wypełnił nałożone na niego obowiązki.
Zgromadzeni dali świadectwo, że dzięki zapałowi i uporowi niezbyt licznej grupy ludzi, których  połączył jeden element — wspólna fascynacja dyskowcami — to co wydawało się początkowo niemożliwe, stało się faktem. Na Zjeździe Założycielskim ostatecznie uzgodniono drogę jaką powinien rozwijać się Klub, a także, w jaki sposób promować rozwój akwarystyki ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji dyskowców i innych  ryb z wód Ameryki Południowej. Padło wiele ciekawych  pomysłów i ustalono kolejność dalszych  działań w ramach  tworzonego Stowarzyszenia. Najważniejsze jednak, że zebrani udowodnili zarówno sobie jak i innym, że mała ilość osób, wierząca w cel, potrafi  zdziałać wiele i jest  zdolna do przełamania „polskiej niemocy”, która głosi, że nic nie ma sensu, że nic nie warto…

 

 .