25
sierpień

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA RYB KONKURSOWYCH

Parametry wody w akwariach konkursowych:

Ph 6.8

twardość ogólna TwO 15 dGH

przewodność ok 280 µS/cm

temperatura 27 °C

Przyjmowanie ryb konkursowych odbędzie się w:

– czwartek 20 października 2016 r., w godzinach 12.00-17.00. – piątek 21 października 2016 r., w godzinach 10.00-12.00

Przyjęcie ryb w innym terminie będzie możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ryb konkursowych – Tomaszem Borowskim. Proszę mieć na uwadze, że poza wyznaczonym terminem w dniu 20.10.2015 r., hale targowe są zamknięte. Dodatkowo, co najważniejsze ryby dostarczone na konkurs powinny się zaaklimatyzować, dlatego dostarczanie ryb w piątek staje się ryzykowne, decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii wystawcy. Wydawanie ryb w niedzielę 23 października 2016 r., po zakończeniu targów, od godziny 16.00