29
lipiec

art002

Zasady obowiązujące w trakcie zakupu i adaptacji dyskowców do nowych warunków – Rules during the purchase and adaptation of discus to new conditions.

Moda na pielęgnowanie dyskowców w akwariach jest już w naszej akwarystycznej rzeczywistości faktem. Po obaleniu mitów o szczególnej trudności ich pielęgnowania, bardzo wielu akwarystów zainteresowało się poważnie dyskowcami i zaczyna je bez żadnego zastanowienia bezkrytycznie kupować. Efektem bywają porażki hodowlane, które mogą się przyczynić po pewnym czasie do rozpowszechnienia kolejnej fali fałszywych opinii na temat tych ciekawych ryb. W niniejszym opracowaniu, które może być w wielu przypadkach nieprzychylnie przyjęte przez osoby zajmujące się zawodowo handlem rybami, postaram się omówić najważniejsze zasady, jakie moim zdaniem, z uwagi na uniwersalny charakter, winny być przestrzegane w trakcie zakupu i adaptacji dyskowców, a także innych gatunków ryb do nowych warunków. Każda z ryb zetknie się niewątpliwie w naszych akwariach z taką sytuacją.

Decydując się na zakup nowych dyskowców, warto w pierwszym rzędzie zebrać o rybach jak najwięcej danych. Takie postępowanie często wpływa w efekcie końcowym na hodowlany sukces lub porażkę. Najczęściej zakup ryb powodowany jest pierwszym impulsem. Chęć posiadania przeważa w tym wypadku nad zdrowym rozsądkiem. Jest to poważny błąd, którego żaden akwarysta nie powinien nigdy popełnić. W tym wypadku, potencjalny nabywca jest najczęściej zdany na własne siły i od jego spostrzegawczości bardzo wiele zależy. Przystępując do zakupu ryb należy w pierwszym rzędzie ocenić ich kondycję.

Zachodzi więc w tym momencie pytanie – jak powinna wyglądać zdrowa ryba?

Obowiązek właściwej oceny zdrowia i kondycji oglądanych dyskowców spoczywa zawsze na kupującym i w tym wypadku nie należy się sugerować opiniami sprzedawcy. Akwarysta swoją ocenę może oprzeć jedynie na tych elementach, które dostrzeże w trakcie prowadzonej obserwacji ryb. Na tej podstawie można jednak wyciągnąć wiele wniosków. Jeśli są one przekonujące, zakup nie powinien budzić kontrowersji. W trakcie obserwacji należy zwrócić uwagę, na niżej wymienione elementy:

 • Apetyt. Jeżeli ryba chętnie żeruje i interesuje się pokarmem, to prawdopodobieństwo że jest zdrowa znacznie wzrasta.
 • Widocznie zapadnięty brzuch lub boki w jego okolicy. Wystąpienie takiego objawu może znamionować jedną z poważnych chorób.
 • Stwierdzenie jakichkolwiek widocznych uszkodzeń na ciele, przejawiających się ubytkami płetw lub widocznymi rankami. Oznaki takie mogą znamionować kilka chorób lub też jeśli są skutkami bójki między rybami stanowią wrota do powstania różnego rodzaju infekcji.
 • Naturalne barwy ciała ryby są przytłumione lub widoczna jest ciemna barwa ciała. Może to być efekt stresu lub osobnicza informacja o podległości w stadzie. Takie zjawisko nie jest groźne. Jeśli jednak barwa jest „matowa”, może to świadczyć o rozpoczynającej się chorobie.
 • Szybkie, nerwowe ruchy pokryw skrzelowych. Objaw ten może świadczyć o braku tlenu w wodzie, ale też znamionuje wiele chorób oraz możliwość posiadania przez rybę pasożytów skrzelowych. Zdrowa ryba zawsze oddycha równomiernie i spokojnie.
 • Występowanie na płetwach i ciele nienaturalnych plam, przebarwień, narośli, matowych lub błyszczących kropek, punktów itp. Objawy takie zawsze świadczą, że ryba jest zainfekowana.
 • Ryba pływa chwiejnie. Taki objaw zawsze znamionuje chorobę lub wycieńczenie spowodowane złymi warunkami życiowymi.
 • Nadmiernie wysadzone gałki oczne. Jest to zawsze oznaka trawiącej rybę choroby.
 • Zmatowienie oka, polegające na pokryciu źrenicy białawą błonką, przekrwienia lub drobne ranki, stanowią objaw infekcji pasożytniczej.
 • Od otworu odbytowego ciągnie się za rybą bezbarwna wydzielina w postaci nitkowatego śluzu. Świadczy to, że ryba posiada wewnętrzne dolegliwości lub pasożyty.
 • Ryba pływa ze złożonymi płetwami. Jest to niezawodnie objaw jednej z kilku chorób, które objawiają się w ten sposób w początkowej fazie swego rozwoju, lub trwający przez cały okres jej przebiegu.
 • Ryba stale pływa przy powierzchni wody lub opada na dno. Objaw ten znamionuje przeziębienie pęcherza pławnego, dolegliwości której na ogół nie daje się wyleczyć.
 • Ryba „dzióbkuje”, czyli pływa ukośnie z pyskiem skierowanym ku górze. Jest to objaw przeziębienia pęcherza pławnego lub początków choroby zwanej posocznicą.
 • Nastroszenie łusek. Najczęściej jest to objaw nieuleczalnej i bardzo zaraźliwej choroby zwanej posocznicą. Może też jednak znamionować zaawansowane stadium innych chorób.
 • Ryba stoi nieruchomo w toni wody, lub wolno się porusza. Jest to objaw pozytywny, świadczący o zdrowiu ryby. Uwaga ta nie dotyczy oczywiście gatunków ryb, które z natury szybko i zdecydowanie pływają.
 • Ryba stale przebywa osowiała w kącie akwarium. Czasem wypływa z tego miejsca, lecz szybko na nie wraca. Objaw ten może być oznaką rozpoczynającej swój rozwój choroby lub stresu. Podobne objawy występują w przypadku braku akceptacji osobnika przez pozostałe ryby.
 • Ryba ociera się o liście roślin, kamienie korzenie i inne przedmioty znajdujące się w zbiorniku. Jest to najczęściej objaw inwazji jednego z wielu możliwych pasożytów.

Na podstawie wymienionych elementów, każdy akwarysta, ma możliwość poprawnie ocenić kondycję obserwowanych ryb. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto także zwrócić uwagę na inne dodatkowe okoliczności, które moim zdaniem odgrywają dużą rolę. Nawet jeśli wstępna ocena ryb wypadnie pozytywnie, nie powinno się raczej dokonywać zakupu w następujących przypadkach:

 1. W zbiorniku w którym przebywają zaplanowane do zakupu ryby znajdują się martwe egzemplarze. Może to świadczyć o istniejącej i rozwijającej się chorobie, której objawów nie można na tym etapie stwierdzić.
 2. Sprzedawca używa w sklepie tej samej siatki do łowienia ryb we wszystkich zbiornikach jakimi dysponuje. Takie postępowanie jest najprostszym sposobem do rozprzestrzeniania się chorób i infekowania zdrowych ryb.
 3. Na temat dyskowców, które stały się przedmiotem zainteresowania akwarysty brakuje podstawowych informacji. Zaliczam do nich w szczególności brak danych na temat wieku i pochodzenia oglądanych egzemplarzy. Jeśli dokonywane są zakupy ryb, które mają towarzyszyć dyskowcom w zbiorniku ogólnym, warto zebrać informacje na temat ich upodobań, osiąganego wzrostu, potrzeb życiowych, temperamentu, a także nazwy łacińskiej (a nie handlowej). Sam ciekawy wygląd zewnętrzny to nie wszystko. Ryby agresywne lub drapieżne bardzo często cechują się wspaniałymi barwami. Przysłowie, „nie wpuszcza się wilka do owczarni”, jest w tym wypadku jak najbardziej na miejscu.
 4. Pojedynczych egzemplarzy ryb, należących do gatunków stadnych, chyba że zakup spowodowany jest potrzebą uzupełnienia posiadanego już stadka.
 5. Pojedynczych egzemplarzy dorosłych ryb. Najczęściej są to ryby stare, lub takie które w trakcie hodowli nabrały złych przyzwyczajeń np. atakują współmieszkańców akwarium baz uzasadnionych przyczyn.
 6. Sprzedawane ryby są dorosłe. Przeważnie żaden akwarysta nie pozbywa się wyhodowanych przez siebie dorosłych ryb. Wyjątkiem od reguły będzie w tym wypadku pozbycie się nadwyżek hodowlanych po dokonanej selekcji i dobraniu się par, względnie likwidacja zbiornika.

Warto też w czasie obserwacji dążyć do uzyskania szeregu innych dodatkowych informacji. Do szczególnie ważnych w tym zakresie zaliczam:

 • Pochodzenie ryb. Obecnie, stosunkowo często pojawiają się na naszym rynku dyskowce wywodzące się z hodowli azjatyckich. Ich jakość jest najczęściej stosunkowo niska, gdyż osoby zajmujące się handlem rybami dążą, by zakupić ryby po jak najniższych cenach. Niestety, relacja pomiędzy ceną i jakością jest nadal powszechnie obowiązującym wyznacznikiem.
 • Czym były do tej pory karmione ryby. Ustalenie tej okoliczności ma o tyle znaczenie, że niekiedy, podawanie stale jednego rodzaju pokarmu dyskowcom powoduje, że odmawiają one początkowo przyjmowania innego pożywienia. Może to prowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków na temat ich stanu zdrowia, gdyż chętne żerowanie świadczy o dobrej kondycji ryb.
 • Jakimi parametrami cechuje się woda, w której dyskowce były trzymane w ostatnim okresie czasu. Informacje typu, że jest to niczym nieuzdatniona woda pochodząca prosto z kranu niczego najczęściej nie wyjaśniają, zwłaszcza, gdy kupujący zamieszkuje często w innej miejscowości niż ta, w której przebywa kupowana ryba. Bywa też tak, że w większych miastach istnieje kilka ujęć wody o różnych parametrach. W Polsce można się spotkać z ujęciami wody, gdzie ma ona odczyn poniżej 7 i jest miękka, lecz takie sytuacje nie są nagminne.
 • Jaki jest wiek ryb. W oparciu o uzyskane informacje, konfrontując je z wielkością ryb i ubarwieniem, można odpowiedzieć sobie, czy ryby były pielęgnowane w odpowiednio dobrych warunkach.

Zdaję sobie sprawę, że realizacja zamieszczonych tu rad może nastręczyć w wielu przypadkach szereg trudności. Niekiedy są one nawet nie do zrealizowania, jeśli decydujemy się na zakup w sklepie zoologicznym, cechującym się niskim stopniem profesjonalizmu lub dyskowce nabywane są od przygodnego handlarza, trzymającego ryby w foliowym worku…..

Decyzja o zakupie ryb wiąże się zawsze z zagadnieniem przetransportowania nabytych ryb do ich nowego miejsca pobytu. Warto w tym wypadku dołożyć szczególnych starań, by transport ryb skrócić do niezbędnego minimum. O ile dyskowce, których wielkość nie przekracza 5 – 6 cm można umieszczać w odpowiednio przygotowanych do tego celu foliowych workach, to już większe ryby lepiej jest wsadzać do szczelnie zamykanych plastikowych pojemników. Warto się przy tym postarać, by każda ryba została zapakowana oddzielnie. Tym sposobem wyeliminowana zostanie możliwość ich wzajemnego pokaleczenia się, za pośrednictwem sztywnych promieniami występujących w płetwie grzbietowej i odbytowej. Każdy z worków foliowych dobrze jest szczelnie owinąć gazetami (lub umieścić w papierowych torbach), a następnie, tak opakowany, trzeba umieścić w jakimś sztywnym pojemniku, który chronić będzie ponadto wodę przed zbyt szybkim wychłodzeniem. Przewóz ryb mający trwać przez kilka bądź kilkanaście godzin, wymusza na akwaryście obowiązek podjęcia dodatkowych środków ostrożności. Po przywiezieniu ryb do domu, pojemniki pozostawia się w spokoju na 10-20 minut. W tym czasie ryby uspokoją się po przebytym szoku spowodowanym wstrząsami wywołanych niesieniem pojemników, względnie jazdą samochodem. Po otwarciu pojemnika, często można się spotkać ze zjawiskiem, iż transportowane dyskowce leżą w pozycji bocznej na dnie. Planowany zakup ryb powoduje, że przewidujący akwarysta ma już od kilku dni napełniony wodą zbiornik kwarantannowy. Teraz upuszcza się z niego pewną jej ilość i miesza z wodą w której transportowane były ryby. Przyznam się, że moja ostrożność jest nawet nieco dalej posunięta, gdyż zawsze dodatkowo przed wykonaniem tej czynności badam pH przywiezionej wody. Opisany zabieg mieszania wody, pozwala na uśrednienie: pH, twardości i temperatury, zwłaszcza, gdy zostanie powtórzony kilka razy. Ukoronowaniem zabiegów, jest przełożenie ryb do zbiornika kwarantannowego. Dyskowce znajdują się wtedy w stanie szoku, ciemnieją, a ich barwy podstawowe i desenie zanikają. Najczęściej też, po wpuszczeniu do akwarium, starają się skutecznie ukryć. Takie zachowanie należy uznać za naturalne i nie warto podejmować żadnych działań, by mu zapobiec. Pierwsze kamienie ryb odbywa się zazwyczaj po 48 godzinach. Brak zjawiska podejmowania przez ryby pokarmu nie daje jeszcze podstaw do obaw. Trzeba nadal czekać. Niezbędne jest jednak częsta obserwacja ryb, gdyż teraz właśnie istnieje możliwość pojawienia się pierwszych symptomów chorobowych. W zależności od stanu w jakim znajduje się ryba, można wtedy podnieść temperaturę wody do 32°C, a nawet i wyżej, pamiętając, że przekroczenie granicy 36°C, jest już bardzo ryzykowne. Dalszy tok postępowania, to standardowe czynności jakie mają zastosowanie przy kwarantannie, która stanowi jednak odrębne zagadnienie. Warto jednak pamiętać, że z przełożeniem ryb do zbiornika ogólnego nie należy się nigdy spieszyć.

Andrzej Sieniawski

__________________

Fashion for cultivating discus in aquariums is already a fact in our aquarium reality. After the overthrow of myths about the particular difficulties to cultivate them, many aquarists seriously interested in the discus and started to buy them without thinking. The result tend to be breeding failures, which can contribute over time to the dissemination of the next wave of false opinions about these interesting fish. In this study, which can be in many cases unfavourably taken by people professionally involved in the fish trade, I will try to discuss the most important principles, which in my opinion, because of the universal nature, should be followed during the purchase and adaptation of discus fish and other species to the new conditions. Each fish comes in contact with such a situation undoubtedly in our tanks.

It is worth first and foremost to gather as much as possible information about fish, while deciding to buy new discus. Such behaviour often ultimately affects the breeding success or failure. Most often purchase of fish is caused by the first impulse. The desire ‘to have’ prevails common sense in this case. This is a serious mistake, which no aquarist should never commit. In this case, the potential buyer is mostly on his own and from his perception very much depends. Priority should be given to assess their condition, acceding to buy fish.

The question arises at this point – how healthy fish should look like?

The obligation of proper assessment of the health and wellness of viewed discus always rests with the purchaser and should not be in this case suggested by seller’s opinions. Aquarist his assessment can base only on those elements that will be seen in the course of his observation of fish. On this basis, however, you can draw many conclusions. If they are convincing, the purchase should not arouse controversy. During the observation, attention should be paid on the following elements:

 • Appetite. If the fish willingly feeds and is interested in food, it’s much more likely that it is healthy.
 • Evidently sunken abdomen or the sides of its surrounding areas. The occurrence of such symptoms may be indicative of one of the serious diseases.
 • Detecting any visible damage on the body, manifesting in fins cavities or visible wounds. Such signs could be indicative of several illnesses or they can be the gateway to the emergence of various kinds of infections, if they are consequences of a fight between the fish.
 • The natural colours of the fish are dim or dark body colour is visible. This may be a result of stress or inter-individual information about the subordination in the herd. Such an observation is not serious. However, if the colour is „matte”, it may indicate a beginning of disease.
 • Quick, jerky movements of gill covers. This symptom may indicate lack of oxygen in the water, but also characterizes many diseases and the possibility of having gill parasites by the fish. Healthy fish always breathe steadily and calmly.
 • The presence of abnormal spots on the fins and body, discoloration, growths on the body, matt or shiny spots, dots, etc. Such symptoms always indicate that the fish is infected.
 • Fish floats unsteadily. This symptom is always the hallmark of illness or exhaustion caused by bad living conditions.
 • Excessively googly eyeballs. It is always a sign of disease consuming the fish.
 • Dulling of the eye, which presents in pupil covering with whitish-file; congestions or minor wounds, are a symptom of parasitic infection.
 • Colourless excretion in the form of a filamentous mucus dragged after the fish from anal orifice. This proves that the fish has internal ailments or parasites.
 • Fish swims with folded fins. It is reliable symptom of one of a number of diseases which manifest themselves in this way in the initial stage of its development and lasting for the entire period of its waveform.
 • The fish constantly swims near the water surface or sinks to the bottom. This symptom characterizes swim bladder’s cold, which generally cannot be cured.
 • Fish „peaks”, which means that it swims with its mouth diagonally upwards. It is a symptom of a swim bladder’s cold or the beginning of swim bladder’s disease called sepsis.
 • Ruffled scales. Most often it is symptom of an incurable and highly contagious disease called sepsis. But they can also be indication of an advanced stage of other diseases.
 • Fish stands motionless in the water or slowly moves. This is a positive development, providing for the health of the fish. This does not apply to the fish species that are supposed to swim quickly and decisively.
 • The fish permanently manned gloomily in a corner of the aquarium. Sometimes it comes out from that place, but quickly returns. This symptom may be a sign of disease, that begins its development, or stress. Similar symptoms occur in the absence of acceptance of the individual by other fish.
 • Fish rubs against the leaves of plants, stones, roots and other objects in the tank. This is most frequently symptom of invasion of one of the many possible parasites.

Every aquarist has the ability to correctly assess the condition of the fish observed on the basis of the elements mentioned above. You should also pay attention to other additional factors which in my opinion play a big role, before making a purchasing decision. Even if the initial assessment of the fish is positive, the purchase rather ought not to be made in the following cases:

 1. Dead specimens are in the container where are staying the fish planned to be bought. This may indicate existing and developing disease, the symptoms of which cannot be ascertained at this stage.
 2. Seller uses the same net for catching fish in all tanks at its disposal at the store. Such a procedure is the easiest way to spread disease and infection on healthy fish.
 3. Lack of basic information about the discus, which became the subject of interest of aquarist. These include in particular the lack of information on age and origin of viewed individuals. It is worth to gather information on preferences, achieved growth needs, temperament and the Latin name (not trade), if the fish are purchased to accompany discus fish in a general tank. Interesting appearance is not everything. Aggressive or predatory fish very often are characterized by wonderful colours. The saying, „the wolf should not be let into the sheepfold”, is in this case most on the spot.
 4. Single specimens of fish belonging to herd species, unless the purchase is due to the need to supplement already owned flock.
 5. Single adult fish. Most often the fish are old or they are those, that acquired bad habits during the breeding e.g. attack fellow residents of aquarium without a justified reason.
 6. Sold fish are adults. Mostly aquarist do not dispose of their farmed adult fish. The exception to the rule will be in this case, getting rid of surplus livestock after the selection and sizing of couples or liquidation of the tank.

It is worth also seek to obtain a number of other additional information during the observation. I include particularly important in this regard:

 • The origin of the fish. Currently quite often discus derived from Asian cultures appear on our market. Their quality is generally relatively low, because people involved in the trade of fish tend to buy fish at the lowest possible prices. Unfortunately, the relationship between price and quality is still widely a benchmark in force.
 • What the fish were fed so far. Determining of this circumstance is of such importance, that sometimes discus fish constantly fed with one type of food refuse initially accepting other foods. This can lead to draw false conclusions about their state of health, because generally eager feeding proves good condition of fish.
 • The parameters of water in which discus were kept in the most recent time. Information such as the fact that it is untreated water, coming straight from the tap, frequently do not explain anything, especially when the buyer lives in a different place than that, in which the fish is located. It also happens that there are several water intakes with divergent parameters in larger cities. You can meet water intakes in Poland, where the water has a pH below 7 and is soft, but such situations are not widespread.
 • What is the age of the fish. You can verify, whether the fish were tended in good conditions, on the basis of the information obtained, in comparison with fish size and colouration.

I realize that the implementation of advice posted here may pose a problem in many cases. Sometimes they are even impossible to implement, if you decide to purchase at a pet store, characterized by a low degree of professionalism or from contingent seller, holding fish in a plastic bag.

The decision to buy the fish is always connected with the issue of transporting the purchased fish to their new location. It is worth in this case to make a special effort to shorten transportation of fish to a minimum. Discus, whose size does not exceed 5 – 6 cm, can be placed in an appropriately prepared for this purpose plastic bags, but larger fish is better to put to sealable plastic containers. It is worth at the same time to try to get each fish packed separately. In this way, the possibility of their mutual laceration with rigid rays, occurring in the dorsal and anal fins, will be eliminated. It is good to tightly wrap with newspapers (or put in paper bags) each of plastic bags and then place them in a rigid container, which also should protect the water from cooling down too quickly. Transportation of fish lasting for a few or dozen or so hours, forces the aquarist to take extra precautions. The containers should be left undisturbed for 10-20 minutes after getting the fish home. At that time, the fish will calm down after the shock of jolts caused by the carrying of containers or driving a car. You can often meet the situation that transported discus lays on its side at the bottom, after opening the container. Planned purchase means that wise aquarist already has a quarantine tank filled with water for a few days. At this point a certain amount of water is poured off from this tank and mixed with water in which the fish were transported. I admit that my caution is even farther-reaching because I always examine additionally the pH of imported water before blending them. The described procedure of mixing water allows averaging pH, hardness and temperature, especially when repeated several times. The crowning achievement of these treatments is to relocate the fish to quarantine tank. Discus are then in shock, they darken and their primary colours and patterns disappear. Most often they try to hide after letting them into the aquarium. This behaviour should be considered as natural and not worthwhile to take up any action to prevent it. The first feeding of fish usually takes place after 48 hours. Lack of nibbling of food by the fish does not yet cause for concerns. You have to continue to wait. It is necessary to frequently observe the fish, as there is the possibility of appearance of the first symptoms of diseases. You can then raise the water temperature to 32°C, and even higher, depending on the state in which the fish are, keeping in mind that crossing the border of 36°C is already very risky. The further conduct of the proceedings are standard steps that are applicable for the quarantine, which is, however, a separate issue. It must be remembered that the transfer of fish to the general tank should not be ever rushed.

Tekst:  Andrzej Sieniawski

Tłumaczenie:  Dariusz Hadziewicz.