08
luty
mistrzostwa_zaglowce

II Polskie Mistrzostwa Żaglowców – Aquazoo 2012

Stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców już po raz drugi zorganizowało 27–28 października 2012 roku prezentację gatunków ryb z Ameryki Południowej, połączoną z Drugimi Międzynarodowymi Mistrzostwami Żaglowców, które miały otwarty charakter. Oznacza to, że wzięli w nich udział zarówno polscy jak i zagraniczni akwaryści. Całe przedsięwzięcie, dzięki gościnności MTP w Poznaniu, zorganizowane zostało w ramach targów AquaZoo a dodatkowo uświetnił je dwudniowy zlot akwarystów, na którym prelekcje wygłosili, znani w świecie akwarystycznym, specjaliści.
Ekspozycje ryb mieściły się zarówno w akwariach konkursowych jak i dekoracyjnych. Było to prawdopodobnie największe przedsięwzięcie akwarystyczne w naszym kraju, w którym wzięli udział w 2012 roku nie tylko polscy akwaryści. Same Mistrzostwa wzorowane były na największych europejskich imprezach tego typu. Nagłośniono je medialnie poprzez ogólnopolskie czasopisma akwarystyczne, akwarystyczne portale internetowe, prasę lokalną i lokalne rozgłośnie radiowe. Bardzo szerokie i rozłożone w czasie wykorzystanie Internetu jako medium podstawowej reklamy, dało organizatorom szansę na kolejny sukces.

RYBY Z RODZAJU PTEROPHYLLUM
Niezwykle charakterystyczny kształt ciała ryb należących do rodzaju Pterophyllum jest powszechnie znany i uczynił je niezwykle popularnymi. Czy istnieje akwarysta, który usłyszawszy nazwę skalar ma wątpliwości, co do wyglądu ryby o którym jest w tym momencie mowa? Oczywiście nie, ale w domyśle ma on zazwyczaj gatunek Pterophyllum scalare, a jest to zaledwie jeden z trzech występujących w naturze gatunków, zaliczanych obecnie do tego rodzaju pielęgnic. Mamy więc w tym wypadku do czynienia z błędem logicznym, który staje w oczywistej sprzeczności z zasadami obowiązującymi w nazewnictwie systematycznym. Już przed ii Wojną Światową, rodzaj Pterophyllum określany był w polskiej literaturze akwarystycznej mianem żaglowców. W miarę upływu czasu, zaczęto jednak używać w stosunku do całego rodzaju Pterophyllum nazwy skalar. Takie postępowanie było oczywiście z gruntu błędne, gdyż nazwa skalar odnosiła się w rzeczywistości do najbardziej popularnego w omawianym rodzaju gatunku – Pterophyllum scalare. Takie potraktowanie zagadnienia trudno w tym wypadku uznać za słuszne, gdyż sugeruje ono, że do rodzaju Pterophyllum (skalary?) zaszeregowany został jedynie jeden gatunek ryb (skalary!). Ponieważ w rzeczywistości tak nie jest, dwa pozostałe gatunki ryb należące do omawianego rodzaju otrzymały w polskiej nazwie drugi człon. W tej sytuacji gatunek Pterophyllum altum
nazwany został żaglowcem wysokim, a Pterophyllum leopoldi, żaglowcem Leopolda. Zaprezentowany istniejący stan faktyczny, może niekiedy skutkować szeregiem nieporozumień. Aby w przyszłości usystematyzować tę nieścisłość sądzę, że warto wrócić do dawniej obowiązującej w Polsce nazwy rodzajowej – żaglowiec. Tym samym proponuję, by polskim odpowiednikiem nazwy rodzajowej Pterophyllum, stała się ponownie najstarsza polska nazwa – Żaglowiec. Dzięki takiemu rozwiązaniu, używaną od pewnego czasu nazwę skalar, będzie można w ostateczności stosować samoistnie lub – co wydaje się niezmiernie słuszne – jako jeden z elementów w dwuczłonowej nazwie wobec gatunku Pterophyllum scalare – żaglowiec skalar, pamiętając jednocześnie, iż dopuszcza się, by nazwa skalar stanowiła zarazem jeden z członów polskich nazw gatunkowych odnoszących się do dwóch pozostałych taksonów omawianego rodzaju.

KLASYFIKACJA GENERALNA II INTERNATIONAL PTEROPHYLLUM CHAMPIONSCHIP ORAZ II POLSKICH MISTRZOSTW ŻAGLOWCÓW
W mistrzostwach wzięło udział 32 wystawców, którzy zaprezentowali 101 egzemplarzy żaglowców. Ryby oceniane były w dwóch kategoriach: DZIKIEJ (w grupach barwnych a–c wystawiane były egzemplarze pochodzące z naturalnego środowiska) HODOWLANEJ (w grupach barwnych d–h wystawiane były egzemplarze wyhodowane przez akwarystów).


Ryby oceniało 8 sędziów z międzynarodowymi uprawnieniami: Andrzej SIENIAWSKI – przewodniczący jury, Beata JARKA, Jacek NIGLUS, Andrzej NOWICKI, Izabela WILK, Marek WIDUR, Wojciech GRZEGORZYCA, Aleksandr ZIKAEV.
w kategorii ryb dzikich mistrzem polski został Marek WIDUR, który zaprezentował żaglowca z gatunku Pterophyllum altum. Drugie miejsce zajął Andrzej NOWICKI, a trzecie Marta MIERZEŃSKA za prezentację dzikich Pterophyllum scalare.
w kategorii ryb hodowlanych mistrzem polski został Andrzej KOCIOŁKOWSKI, który zaprezentował żaglowca z grupy barwnej e – gładkie. Drugie miejsce zajął Grzegorz MIERZEJEWSKI, który wystawił żaglowca w grupie h – klasa otwarta a trzecie, Michał MARCINKIEWICZ za prezentację żaglowca z grupy d – pręgowane.
Zwycięzcy w klasyfi kacji generalnej uhonorowani zostali specjalnymi statuetkami i dyplomami. Pozostali wystawcy otrzymali medale pamiątkowe ii international pterophyllum championschip oraz dyplomy..