O nas

Historia powstania Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców datuje się od 2002 roku. Wtedy to właśnie, po ukazaniu się książki „Dyskowce”, mojego  i Ryszarda Ratuszyńskiego autorstwa, nawiązał ze mną kontakt akwarysta z Krakowa, który zajmował się pielęgnowaniem paletek – kolega Radosław Lech.

W czasie spotkań, na których omawialiśmy różne aspekty pielęgnowania dyskowców, powstał projekt, by utworzyć specjalną stronę w Internecie, poświęconą dyskowcom. Zamysł ten pewnie nigdy nie doczekał by się realizacji, gdyby do naszej dwójki nie dołączył Piotr Synowiec, którego internauci znają pod pseudonimem „Mysiar”. W zasadzie właśnie oni dwaj stworzyli Forum Ogólne – www.discus.org.pl, które zaczęło oficjalnie działać na przełomie lutego i marca 2003 roku.

Forum zgromadziło w stosunkowo szybkim czasie znaczną ilość użytkowników, z których część stała się bardzo aktywna. Większości akwarystów zajmujących się pielęgnacją dyskowców znane są na tym Forum takie osoby jak: Aleksander Krawcewicz „Cococoloco”, Marek Zychla, Mirosław Żak „Mirek”, Marek Widur „Wmarek”, Eugen Kwol „Angel 007”, Bartosz Figaniak „Xardas”, Piotr Dutkiewicz „Yoyi”, a także szereg innych zapalonych akwarystów.

Już w połowie 2003 roku, niektórzy akwaryści zaczęli wspominać na Forum o potrzebie stworzenia specjalistycznego klubu, który zrzeszałby akwarystów bardziej zaangażowanych w pielęgnację dyskowców i odczuwających potrzebę integracji. Wyzwanie to podjąłem wspólnie z Piotrem Synowcem i wkrótce zgromadziła się grupa akwarystów z całej Polski, którzy przystąpili do tworzenia Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców (PKMD). Przygotowania te trwały do dnia 11 września 2004 roku, kiedy to, członkowie założyciele, na Zjeździe Założycielskim PKMD, oficjalnie powołali go do życia.

Piętnaście miesięcy jakie upłynęło od decyzji o powołaniu PKMD do chwili jej praktycznej realizacji, to okres tworzenia podwalin Klubu i sprawdzania się przyszłych członków w działaniu. PKMD, dzięki ofiarności członków działało już w tym okresie tak, jakby miało wieloletni staż.

Do najciekawszych inicjatyw należy zaliczyć przeprowadzenie i sfinalizowanie konkursu fotograficznego oraz ogłoszenie konkursu literackiego na temat: „Moja przygoda z dyskowcami”, którego zakończenie przypadnie na dzień 15 listopada 2004 roku.

PKMD współorganizowało wizytę Takashi Amano w Krakowie, do której doszło w dniu 23 maja 2004 roku. Tego dnia, w restauracji „Galicja” na krakowskim Kazimierzu, odbył się także pierwszy roboczy zjazd członków założycieli PKMD. Wybrano na nim Zarząd Tymczasowy PKMD, a w jego skład weszli: Aleksander Krawcewicz, Andrzej Sieniawski, Marek Zychla, Mirosław Żak i Marek Widur. Zarząd ten kierował poczynaniami PKMD do czasu Zjazdu Założycielskiego we Wrocławiu.

W tym okresie, z inicjatywy członków PKMD wydrukowano kalendarz ścienny z dyskowcami na 2005 rok i niewielki informator omawiający zasady pielęgnacji tych ryb, zatytułowany: „Moje pierwsze kroki, czyli 24 rady”.

Nie można też zapominać, że już przed Zjazdem Założycielskim, członkowie PKMD otrzymali legitymacje członkowskie według wzoru opracowanego przez naszego członka Michała Skowrona „Motonita”, a Marek Widur wykonał specjalne pieczęcie klubowe, które zaprojektował Michał A. Kowalski „MAK”.

W dniach 10 – 12 września 2004 roku, na podsumowanie dotychczasowej działalności oraz uświetnienia Wrocławskich Spotkań Akwarystycznych, w ramach których odbył się wspomniany już Zjazd Założycielski PKMD, Klub wykupił stoisko i zorganizował punkt propagujący pielęgnację dyskowców. Do chwili obecnej jest to nasze największe wspólne zespołowe działanie, które wśród zwiedzających wzbudziło wiele zainteresowania. Nie można w tym miejscu pominąć roli, jaką odegrali w tym przedsięwzięciu: Aleksander Krawcewicz, Marek Zychla, Marek Widur, Mirosław Żak czy Bartosz Figaniak. Licznie przybyli na Zjazd członkowie PKMD, starali się w miarę możliwości uświetnić tę uroczystość. Dzięki temu pojawiły się na nim otwieracze oraz breloczki ze znakami klubowymi, a obsługa stoiska PKMD ubrana była w piękne białe koszulki, na których wyhaftowane było czerwonymi nićmi logo naszego klubu.

Nie bez satysfakcji, mogę też odnotować fakt, że naszą dotychczasową działalność zauważyli też liczący się producenci akwarystyczni. Między innymi, upominki w formie pokarmów przekazała uczestnikom Zjazdu firma Tetra, Tropical i Artemia . Chciałbym także przy tej okazji szczególnie wspomnieć
firmę  AquaEl , która jako pierwsza wsparła nasze działania i przez szereg lat pomagała nam w propagowaniu polskiej akwarystyki , za co dziękujemy !

Kończąc, nie będę przytaczał planów i założeń, jakie wyznaczyli sobie do realizacji członkowie Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców. Dalszą historię napisze życie…..

Andrzej Sieniawski