Regulamin mistrzostw Dyskowców

Regulamin

VI International Discus Championship

oraz

VI Polskich Mistrzostw Dyskowców

Poznań 2017

 • 1

VI International Discus Championship oraz VI Polskie Mistrzostwa Dyskowców z udziałem akwarystów zagranicznych, a także Memoriał PBC imienia Andrzeja Ogrodnika zwane są w dalszej części Regulaminu Mistrzostwami i organizowane są przez stowarzyszenie: Polski Klub Miłośników Dyskowców zwane dalej organizatorem.

Mistrzostwa mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć zarówno zrzeszeni, jak i nie zrzeszeni akwaryści krajowi oraz zagraniczni, w oparciu o ustalenia niniejszego regulaminu.

 

 • 2

Mistrzostwa odbędą się w ramach Międzynarodowych Targów AQUA & ZOO w dniach 7 – 8 paździenika 2017r. w hali umiejscowionej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu.

 • 3

Warunkiem uczestniczenia w Mistrzostwach jest terminowe zgłoszenie ryb z rodzaju Symphysodon do Organizatora na specjalnie opracowanych do tego celu formularzach nie później niż do dnia 1 września 2017, zastosowanie się do zasad określonych w Regulaminie, a także wpłacenie do dnia 1 września 2017 ustalonej przez organizatora kwoty pieniężnej za każdą wystawianą rybę.

Za ryby dopuszczone do Mistrzostw z listy rezerwowej można zapłacić przelewem do 15 września lub gotówką na Mistrzostwach.

 • 4
 1. Każdy wystawca może zgłosić do Mistrzostw na obowiązującym formularzu zgłoszeniowym w części pierwszej od 1 do 5 dyskowców w dowolnych grupach. Wystawca otrzyma meilowe potwierdzenie przyjęcia ryb do Mistrzostw.
 2. Istnieje możliwość, by wystawca zgłosił dodatkowo większą ilość dyskowców w dowolnej grupie, ale bez gwarancji, że wystąpią w Mistrzostwach. Służy do tego celu druga część formularza zgłoszeniowego. Ryby te zostaną zakwalifikowane jako rezerwowe. Organizator ma możliwość zakwalifikować ryby z listy rezerwowej do Mistrzostw w przypadku braku wystarczającej obsady w poszczególnych grupach o czym powiadomi wystawcę odrębnym mailem.
 • 5
 1. Opłata za każdą rybę od 1 do 5 zgłoszoną do Mistrzostw według zasad określonych w § 4 pkt. 1 wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
 2. Opłata za każdą rybę powyżej 5 zgłoszoną do Mistrzostw według zasad określonych w § 4 pkt. 2 wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).
 3. Członkom PKMD legitymującym się przynajmniej rocznym stażem członkowskim oraz brakiem zaległości w składkach członkowskich przysługuje zniżka w wysokości 50%.
 • 6

Opłaty należy uiszczać na adres:

STOWARZYSZENIE POLSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW DYSKOWCÓW

Ul. KOMANDOSÓW 29

33-334 KRAKÓW

Na konto: 81 10201433 00001302 0045 6376 (pisane bez przerw w jednym ciągu),

Proszę podać koniecznie w tytule wpłaty:

– kto wpłaca imię i nazwisko, albo nazwę firmy: np. Jan Nowak

– nick z Forum PKMD, jeśli jest się zarejestrowanym użytkownikiem: np. Rybka

– czego tyczy się wpłata: Mistrzostwa Dyskowców – opłata za ilość …. ryb.

Wpłata jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wystawienia ryb w Mistrzostwach, dlatego też jest bezzwrotna.

 • 7

Organizator zapewnia dla każdego prezentowanego dyskowca zbiornik o pojemności 112 litrów (80x35x45), przykryty pokrywą, oświetlenie jarzeniowe, stałą filtrację wody o parametrach: pH cca 6.5–6.9, Two 10-15 i temperaturze 27–29°C. 

 • 8

Ryby uczestniczące w Mistrzostwach przyjmowane będą przez Organizatora w dniu 4.10.2017roku w godz. 18:00 – 20:00 oraz w dniu  5.10.2017 roku w godz. 10:00 – 19:00.

 • 9

Ocena dostarczonych na konkurs dyskowców zostanie przeprowadzona wg zasad, które zatwierdziło Kolegium Sędziowskie Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców przez specjalnie powołaną do tego celu komisję sędziowską z udziałem sędziów zagranicznych.

Jej skład ustala organizator w porozumieniu z Kolegium Sędziowskim Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców.

 • 10

Dyskowce oceniane będą w następujących grupach barwnych:

 

KLASA: DZIKICH DYSKOWCÓW

„A” – Dyskowiec Heckel’a, Heckel, (Symphysodon discus),

„B” – Brązowe, Brown, (Symphysodon aequifasciatus),

„C” – Niebieskie, Blue, (Symphysodon aequifasciatus),

„D” – Zielone, Green, (Symphysodon aequifasciatus),

 

KLASA: HODOWLANE DYSKOWCE

„E” – Turkusowe z wzorem, Striped turquoise,

„F” – Turkusowo niebieskie, Solid Turquoise Discus.

„G” – Gładkie czerwone, Solid Red Discus.

„H” – Gładkie, Solid Discus.

„I” – Drobnowzorzyste, Fine Patterned.

„J” – Grubowzorzyste, Coarse Patterned.

„K” – Kropkowane (Spotted).

„L” – Nie klasyfikowalne, Unclassified.

 

Dodatkowy konkurs nie wchodzący w zakres Mistrzostw:

„PBC” – Polskie biało-czerwone, 

 • 11

Z wyjątkiem osób wskazanych w § 12 niniejszego Regulaminu, wszyscy akwaryści biorący udział w Mistrzostwach, bez względu na zajęte miejsce, otrzymają medal okolicznościowy oraz specjalny dyplom.

 • 12

Medali okolicznościowych nie otrzymują akwaryści uhonorowani na Mistrzostwach medalami specjalnymi.

 • 13

W klasie dyskowców dzikich miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej premiowane są specjalną statuetką, medalem oraz dyplomem, wg zasad określonych w § 11 i 12 niniejszego Regulaminu.

 • 14

W klasie dyskowców hodowlanych miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej premiowane są specjalną statuetką, medalem oraz dyplomem, wg zasad określonych w § 11 i 12 niniejszego Regulaminu.

 • 15

Zwycięzcy poszczególnych grup barwnych za miejsca 1 – 3 premiowani będą specjalną statuetką, medalem oraz dyplomem, wg zasad określonych w § 11 i 12 niniejszego Regulaminu.

 • 16

Za organizację Mistrzostw odpowiedzialny jest wyznaczony przez Zarząd PKMD – Komisarz Mistrzostw, który pełni swą funkcję w oparciu o powołane do tego celu Biuro Mistrzostw.

 • 17

Zażalenia na decyzje podejmowane przez Komisarza Mistrzostw, uczestnik Mistrzostw może składać jedynie w formie pisemnej, w terminie – do czasu zakończenia Mistrzostw. Zażalenia są rozpatrywane w trybie przyspieszonym przez Zarząd PKMD w trakcie trwania Mistrzostw.

 • 18

Regulamin opracowano i przyjęto na podstawie uchwały Zarządu PKMD.

 

Za Zarząd PKMD

Sekretarz

Tomasz Borowski