RED WHITE

Nazwa: Paletka – Dyskowiec

Nazwa łacińska: Symphysodon aequifasciatus

Rząd: Okoniokształtne

Rodzina: Pielęgnicowate (Cichlidae)

Pochodzenie: Ameryka Południowa – Dorzecze Amazonki i jej dopływów

Wielkość: do 20 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 400 l

Temperatura wody: 26-30°C

Parametry wody: pH 6,0-6,8 GH 3-7°dGH

Pokarm: Dobrej jakości pokarm suchy (płatki i granulat) oraz pokarm żywy i mrożony. Dieta powinna być zróżnicowana, a pokarmy pozbawione zanieczyszczeń (mrożone i żywe).

 

Charakterystyka:


Paletka to słodkowodna ryba z Ameryki Południowej, zamieszkująca fragmenty rzek o spokojnym nurcie wody, zakola i rozlewiska. Preferuje siedliska bogate w roślinność, wśród zatopionych drzew       i korzeni.

Posiada wysokie, bocznie spłaszczone ciało o niemal okrągłym profilu. Głowa mała o niewielkim pysku i dużych oczach. Płetwy grzbietowa i odbytowa są niskie, ale długie- otaczają prawie całą rybę od góry i od dołu. Płetwy brzuszne podłużne. W akwarium jej długość sięga do 20 cm. Płeć ryb jest nie do rozróżnienia – jedynie w czasie tarła wprawne oko dostrzega różnice brodawki płciowej, zaokrąglonej u samicy i spiczastej u samca. Obecnie możemy spotkać kilkadziesiąt hodowlanych odmian kolorystycznych tej ryby, często powstałych na skutek krzyżówek z pokrewnymi gatunkami.

W naturalnym środowisku wyróżnia się trzy formy barwne dyskowców

– „zielony” – z zachodniej części dorzecza Amazonki,
– „niebieski” – ze środkowej części dorzecza Amazonki,
– „brązowy” – ze wschodniej części dorzecza Amazonki,

oraz odrębny drugi gatunek Symphysodon Discus Heckel
z dorzecza Rio Negro i Trombetas,.

Dyskowiec jest rybą stadną, dlatego najlepiej hodować go w grupie co najmniej 5-6 osobników. Trzymane pojedynczo mogą być płochliwe i cały czas ukrywać się pośród roślinności, dominująca ryba może też zamęczyć najsłabszego osobnika w akwarium. W naturalnym środowisku tworzą stada po 100- 1000 sztuk, któremu przewodzi najintensywniej wybarwiony samiec. Najlepiej trzymać je w zbiorniku gatunkowym, ponieważ nie tolerują większości bakterii, które mogą przenosić inne ryby. Trudno też dobrać im towarzystwo o podobnych wymaganiach, wielkości i temperamencie. Większe ryby mogą wyrządzić im krzywdę lub je zastraszyć, zbyt małe rybki mogą być natomiast potraktowane przez dyskowce jako przekąska.

Ich akwarium powinno mieć wymiary minimum 120 x 40 x 50 cm, czyli około 240 – 250 litrów pojemności. Należy je gęsto obsadzić roślinami, aby zapewnić rybom dużą ilość kryjówek, nie zapominając przy tym o wolnej przestrzeni do pływania dla tych majestatycznych i pięknych ryb. Miękką i kwaśną wodę (pH 6.0-6.5) preferowaną przez ten gatunek najlepiej filtrować przez wkłady torfowe i wymieniać raz w tygodniu około 20 %. Stężenie azotanów w wodzie powinno być poniżej 20 mg/l, a jakość wody musi być bardzo wysoka. Ryby są wrażliwe na zmiany parametrów oraz temperaturę.

Dieta Paletek powinna być urozmaicona i składać się z dobrej jakości pokarmów suchych, żywych, mrożonych, a także roślinnych (warzyw). W przypadku pokarmów żywych należy zwracać dużą uwagę na ich pochodzenie i czystość.

Rozmnażanie:
Paletki hodowlane w grupie dobierają się w pary, po czym składają ikrę na dużej, płaskiej powierzchni takiej jak liść, kamień, szyba akwarium. Ryby same opiekują się ikrą, więc nie ma dużego problemu z zapewnieniem odpowiednich warunków jajeczkom – nie wolno jednak oddzielać od nich rodziców. Po 2-3 dniach od złożenia jaj następuje wylęg, również kontrolowany i wspomagany przez rodziców. Narybek karmi się sam błoną wytwarzaną przez dorosłe osobniki – rodziców. W trakcie dorastania narybku należy codziennie wymieniać około 20 % wody. Kiedy długość ryb dojdzie do 2 cm, najlepiej przenieść je do oddzielnego zbiornika i karmić drobnym pokarmem mrożonym.

Podział na grupy barwne 

W zależności od ubarwienia i wzoru na ciele dyskowce klasyfikowane są w odpowiednich grupach barwnych. To przyporządkowanie danego dyskowca do danej grupy barwnej wykorzystywane jest w trakcie organizowanych w Polsce Międzynarodowych Mistrzostwach Dyskowców. 

Pozwala to sędziom, oceniać ryby odpowiednio zaszeregowane i zbliżone do siebie zarówno pod względem barwy jak i wzoru na ciele. Poniżej zaprezentowane na wystawie dyskowce zakwalifikowane do odpowiedniej grupy barwnej, wraz z opisem grupy i kryteriami oceny stosowanymi w trakcie Mistrzostw Dyskowców organizowanych w Polsce przez Stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców. 

 

 

Para hodowlana odmiany barwnej RED WHITE

Kategoria dyskowców hodowlanych.

 

„G”. Gładkie czerwone (Solid Red Discus).

W tej grupie oceniane będą dyskowce o jednolitej czerwonej barwie ciała, a także czerwone dyskowce posiadające na czarne podkreślenie na płetwie grzbietowej, odbytowej i ogonowej. Kwestię sporną stanowiło zagadnienie, czy zaszeregować do tej grupy formy barwne dwukolorowe np. Red melon i Red White. Rada Sędziowska Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców stoi na stanowisku, że dyskowce tak ubarwione winny być klasyfikowane właśnie w tej grupie, pod warunkiem, że na ich ciele, prócz wspomnianych dwóch barw podstawowych nie pojawia się żaden wzór. Ważnym jest, by wszystkie oceniane tu ryby posiadały czarne źrenice oraz czerwoną, różową lub pomarańczową jej otoczkę. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie.

 

PBC – Polskie Biało – Czerwone.

Odrębnie ocenianą grupę dyskowców stanowią ryby o biało – czerwonym ubarwieniu, które biorą udział w Memoriale imienia Andrzeja Ogrodnika. Są to zazwyczaj ryby oceniane w podstawowej grupie barwnej „G , które charakteryzują się białą głową i czerwoną resztą ciała. Ubarwienie to przypomina barwy narodowe naszego kraju.

W praktyce tak ubarwione ryby oceniane są na konkursie dwa razy – raz w grupie „G”, a następnie w grupie PBC.

Grupa PBC nie występuje na konkursach w innych krajach i jest specyficzną formą upamiętnienia twórcy firmy „TROPICAL” – znamienitego akwarysty, który znacząco przyczynił się do rozwoju akwarystyki w Polsce.