RED COVER

Nazwa: Paletka – Dyskowiec

Nazwa łacińska: Symphysodon aequifasciatus

Rząd: Okoniokształtne

Rodzina: Pielęgnicowate (Cichlidae)

Pochodzenie: Ameryka Południowa – Dorzecze Amazonki i jej dopływów

Wielkość: do 20 cm

Usposobienie: Łagodne

Wielkość akwarium: > 400 l

Temperatura wody: 26-30°C

Parametry wody: pH 6,0-6,8 GH 3-7°dGH

Pokarm: Dobrej jakości pokarm suchy (płatki i granulat) oraz pokarm żywy i mrożony. Dieta powinna być zróżnicowana, a pokarmy pozbawione zanieczyszczeń (mrożone i żywe).

 

Charakterystyka:


Paletka to słodkowodna ryba z Ameryki Południowej, zamieszkująca fragmenty rzek o spokojnym nurcie wody, zakola i rozlewiska. Preferuje siedliska bogate w roślinność, wśród zatopionych drzew i korzeni.

Posiada wysokie, bocznie spłaszczone ciało o niemal okrągłym profilu. Głowa mała o niewielkim pysku i dużych oczach. Płetwy grzbietowa i odbytowa są niskie, ale długie- otaczają prawie całą rybę od góry i od dołu. Płetwy brzuszne podłużne. W akwarium jej długość sięga do 20 cm. Płeć ryb jest nie do rozróżnienia – jedynie w czasie tarła wprawne oko dostrzega różnice brodawki płciowej, zaokrąglonej u samicy i spiczastej u samca. Obecnie możemy spotkać kilkadziesiąt hodowlanych odmian kolorystycznych tej ryby, często powstałych na skutek krzyżówek z pokrewnymi gatunkami.

W naturalnym środowisku wyróżnia się trzy formy barwne dyskowców

– „zielony” – z zachodniej części dorzecza Amazonki,
– „niebieski” – ze środkowej części dorzecza Amazonki,
– „brązowy” – ze wschodniej części dorzecza Amazonki,

oraz odrębny drugi gatunek Symphysodon Discus Heckel
z dorzecza Rio Negro i Trombetas,.

Dyskowiec jest rybą stadną, dlatego najlepiej hodować go w grupie co najmniej 5-6 osobników. Trzymane pojedynczo mogą być płochliwe i cały czas ukrywać się pośród roślinności, dominująca ryba może też zamęczyć najsłabszego osobnika w akwarium. W naturalnym środowisku tworzą stada po 100- 1000 sztuk, któremu przewodzi najintensywniej wybarwiony samiec. Najlepiej trzymać je w zbiorniku gatunkowym, ponieważ nie tolerują większości bakterii, które mogą przenosić inne ryby. Trudno też dobrać im towarzystwo o podobnych wymaganiach, wielkości i temperamencie. Większe ryby mogą wyrządzić im krzywdę lub je zastraszyć, zbyt małe rybki mogą być natomiast potraktowane przez dyskowce jako przekąska.

Ich akwarium powinno mieć wymiary minimum 120 x 40 x 50 cm, czyli około 240 – 250 litrów pojemności. Należy je gęsto obsadzić roślinami, aby zapewnić rybom dużą ilość kryjówek, nie zapominając przy tym o wolnej przestrzeni do pływania dla tych majestatycznych i pięknych ryb. Miękką i kwaśną wodę (pH 6.0-6.5) preferowaną przez ten gatunek najlepiej filtrować przez wkłady torfowe i wymieniać raz w tygodniu około 20 %. Stężenie azotanów w wodzie powinno być poniżej 20 mg/l, a jakość wody musi być bardzo wysoka. Ryby są wrażliwe na zmiany parametrów oraz temperaturę.

Dieta Paletek powinna być urozmaicona i składać się z dobrej jakości pokarmów suchych, żywych, mrożonych, a także roślinnych (warzyw). W przypadku pokarmów żywych należy zwracać dużą uwagę na ich pochodzenie i czystość.

Rozmnażanie:
Paletki hodowlane w grupie dobierają się w pary, po czym składają ikrę na dużej, płaskiej powierzchni takiej jak liść, kamień, szyba akwarium. Ryby same opiekują się ikrą, więc nie ma dużego problemu z zapewnieniem odpowiednich warunków jajeczkom – nie wolno jednak oddzielać od nich rodziców. Po 2-3 dniach od złożenia jaj następuje wylęg, również kontrolowany i wspomagany przez rodziców. Narybek karmi się sam błoną wytwarzaną przez dorosłe osobniki – rodziców. W trakcie dorastania narybku należy codziennie wymieniać około 20 % wody. Kiedy długość ryb dojdzie do 2 cm, najlepiej przenieść je do oddzielnego zbiornika i karmić drobnym pokarmem mrożonym.

Podział na grupy barwne 

W zależności od ubarwienia i wzoru na ciele dyskowce klasyfikowane są w odpowiednich grupach barwnych. To przyporządkowanie danego dyskowca do danej grupy barwnej wykorzystywane jest w trakcie organizowanych w Polsce Międzynarodowych Mistrzostwach Dyskowców. 

Pozwala to sędziom, oceniać ryby odpowiednio zaszeregowane i zbliżone do siebie zarówno pod względem barwy jak i wzoru na ciele. Poniżej zaprezentowane na wystawie dyskowce zakwalifikowane do odpowiedniej grupy barwnej, wraz z opisem grupy i kryteriami oceny stosowanymi w trakcie Mistrzostw Dyskowców organizowanych w Polsce przez Stowarzyszenie Polski Klub Miłośników Dyskowców. 

 

Para hodowlana odmiany barwnej RED COVER

Kategoria dyskowców hodowlanych.

 

„L” Nie klasyfikowalne (Unclassified).

W tym wypadku zmianie uległa w zasadzie jedynie nazwa tej grupy barwnej. Dawna nazwa grupy barwnej Open class została zmieniona na „nie klasyfikowalne” – Unclassified. Sędziowie kodyfikując tę grupę barwną w Neapolu doszli do słusznego wniosku, że nazwa ta bardziej oddaje charakter omawianej grupy, gdyż oceniane w niej będą wszystkie te dyskowce, których specyfika i wygląd nie pozwala na umieszczenie ich w pozostałych siedmiu grupach dyskowców hodowlanych i nie spełniają one przy tym wymogów żadnej znanej grupy barwnej. Znajdą się w niej wszelkie ryby prezentujące nie omówione do tej pory wzory, odmienną od ustalonych kolorystykę, niepowtarzalne zestawienia barw, niepowtarzalne wzory, a także te, które posiadają wydłużone płetwy. W przyszłości, w razie wykrystalizowania się z tego rodzaju ryb autentycznej grupy barwnej, będzie ją można w razie potrzeby wydzielić do odrębnej oceny. Dopuszczalne jest wystawianie w tej grupie ryb albinotycznych, u których źrenica ma czerwone zabarwienie, a inne prezentowane cechy nie pozwalają na ich ocenę w siedmiu uprzednio umówionych grupach barwnych.