Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z regulaminem mistrzostw (kliknij tutaj)

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zaklasyfikować swoich ryb do poszczególnych grup przygotowaliśmy dla Ciebie informator (kliknij tutaj)

Zasady zgłaszania ryb: Jeden wystawca może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 ryb w dowolnych grupach (zgłaszamy je w pierwszej części formularza). Jeśli zgłoszonych zostanie więcej, każda powyżej 5tej ryby zostanie zakwalifikowana jako rezerwowa (zgłaszamy je w drugiej części formularza). Organizator ma możliwość zakwalifikować ryby z listy rezerwowej do konkursu w przypadku braku wystarczającej obsady w poszczególnych grupach. Opłata za każdą rybę zgłoszoną do konkursu wynosi 40 zł. Kwota ta dotyczy pierwszych 5 zgłoszonych ryb. Ryby powyżej 5 sztuk, które zostaną zakwalifikowane przez organizatora do konkursu z listy rezerwowej nie podlegają opłacie. Członkom PKMD przysługuje zniżka w wysokości 50% Opłata konkursowa dla wystawców należących do innych polskich stowarzyszeń akwarystycznych wynosi 40 zł, za każdego z 5 żaglowców zgłoszonych do konkursu. W przypadku zastosowania odrębnych uzgodnień pomiędzy Stowarzyszeniami opłata ta wynosi 20 zł. Kolejne zakwalifikowane przez organizatora do konkursu ryby z listy rezerwowej zgłoszone przez wystawcę nie podlegają opłacie.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza, na adres poczty elektronicznej zgłaszającego zostanie automatycznie wysłana informacja z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz danymi konta bankowego do dokonania wpłaty. Wpłata przelewem jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wystawienia ryb w konkursie, dlatego też jest bezzwrotna.

Zgłoszenia ryb na konkurs przyjmujemy do dna 1 października 2018

imię i nazwisko
ulica i numer domu
kod pocztowy
miejscowość
telefon kontaktowy
narodowość
adres email

Zgłaszam ryby w grupach (maksymalnie 5 sztuk)

sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk

Zgłaszam rezerwowe ryby w grupach (dowolna ilość)

sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk
sztuk

Potwierdzam, że Regulamin Mistrzostw jest mi znany i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Polski Klub Miłośników Dyskowców dla celów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu